หน้าแรก


 
 
 
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพได้ระดับตามเกณฑ์มาตรฐาน

จากการประเมิน จากต้นสังกัดมหกรรม กระโดดโลดเต้นเล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กิจกรรมป้องกันและควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก ประจำปี 2560กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สรุปเหรียญรางวัลโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. ชัยภูมิ เขต ๑ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นท ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2556 20:10 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้  ตำบลหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับศ ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2556 01:51 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ ผลการทดสอบระดับชาติ  O-NET -          ปี  2553  มีผลการทดสอบเฉลี่ย  8  กลุ่มสาระ  40.77  สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยของ สพฐ ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2557 18:40 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • รางวัลเกียรติยศที่คณะครูได้รับ รางวัลเกียรติยศที่ครูและโรงเรียนได้รับ -  เป็นโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ  ดีเด่น  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1        ป ...
  ส่ง 3 มิ.ย. 2556 02:00 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ งานศิลปหัตถกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ระดับเหรียญทอง  ประจำปี  2555         1.  การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง  ช่วงชั้นที่  2          2 ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2555 01:43 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งเรียนรู้

 • สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกแก่งใหญ่  ตำบลหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ   ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอหนองบัวแดงมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2555 16:45 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้า
  ส่ง 19 พ.ค. 2555 20:32 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การเขียนเว็บไซต์

 • โครงการเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน     กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกเพื่ออาหารกลางวัน ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ที่ปรึกษา ครูละเมียด  สินโพธิ์    ครูสหัสนัยน ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2555 01:09 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • โครงการปลูกผักแบบสวนผสม กิจกรรม   ปลูกพืชผักสวนครัวแบบสวนผสม   ผู้รับผิดชอบโครงการ         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่ปรึกษากิจกรรม ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2555 01:22 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • โครงการสถานศึกษาพอเพียง
  ส่ง 15 ต.ค. 2555 08:43 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
 • โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร กิจกรรม     การทำน้ำยาล้างจานจากพืชสมุนไพร ผู้รับผิดชอบกิจกรรม          ด.ญ.สุทธิดา  จันสายออ ด.ญ.บุณยาพร ...
  ส่ง 23 ต.ค. 2555 01:24 โดย เกษร โพธิ์สาลาแสง
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

แสดงความคิดเห็น


comment

หน่วยงานทางการศึกษา